lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Balder II

Baldermatematik och en inbyggd parabelflygning

 • Titta på bilden av krönet i Balder (tåget går från höger till vänster i figuren)
 • Gör en fil som anger spårets läge i ett antal punkter. Börja med att utnyttja Balders eget koordinatsystem.
 • Nollnivån i y-led kan läggas vid linjen precis under taket över gången.
 • Räkna om Balderkoordinater till x och y-värden. Utnyttja att en grundenheterna i Balder är 2.75 m horisontellt och 2.5 m vertikalt.
 • Gör en graf som visar din approximation av spårets form.

Kastbana

 • Välj ett värde på farten i högsta punkten. Se till att du lätt kan ändra detta värde.
 • Generera koordinaterna för en kastbana genom högsta punkten. Rita in denna bana tillsammans med spåret och jämför.
 • Variera farten i högsta punkten. Kan du få en bana som liknar spårets form?
 • Hur lång tid tar denna tyngdlösa del av åkturen? Kan du identifiera den i grafen?

Acceleration och rotation

Grafen visar g-kraft och rotationshastigheter kring 3 axlar: x-spårets riktning, z - rakt upp, y-åt sidan för den som åker.
 • Identifiera dalar och krön under turen. Använd i första hand grafen för acceleration i vertikal led.
 • Identifiera höger- och vänstersvängar (+/-) med hjälp av rotationen kring den vertikala axeln.
 • När ger rotationer kring de övriga axlarna utslag? Hur ser spåret ut då?
 • Hur stor är kraften på den som åker när man passerar första dalen? Hur stor är accelerationen då?