lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Till lärare inför fysikdag på Liseberg

Som lärare ansvarar du för planering och genomförande  av klassens besök. Till din hjälp har du bl.a. en sida med arbetsblad till olika attraktioner och ett blad där eleverna kan få figurhål eller stämplar när de har diskuterat med någon på stationen. Dela upp klassen i mindre grupper om 4-5 personer som arbetar med olika arbetsblad. På så vis kan eleverna spridas ut över parken och vi undviker att alla köar för en och samma attraktion. Jag har också gjort ett litet häfte med uppgifter för de attraktioner som vi föreslår att ni använder 21 september. (Se också lärarinstruktioner för de olika stationerna). Till de flesta attraktioner finns mer material på dolda länkar - skriv fysikdag efter attraktionsnamnet i adressraden. 

Tillbaka i skolan kan klassen redovisa sin arbetsblad muntligt och lära sig av varandra. Det går också utmärkt att låta eleverna formulera sina resultat som en skriftlig labbrapport.

Om elever blir klara med sina arbetsblad och du vill ge dem andra uppgifter att arbeta med i parken kan du med fördel ge dem ett nytt arbetsblad, dela ut en "Tipsrunda" och/eller ett blad med accelerometergrafer att identifiera, t.ex. för de 4 stora berg- och dalbanorna.

På Fysikdagen kommer det att finnas lärare som delar ut och samlar in vattenmuggar vid AtmosFear och Slänggungan. Här och på några andra stationer kommer det att finnas lärare på plats som kan diskutera med eleverna och efter diskussionen stämpla ett blad eleverna har med sig för att visa att de har varit där. (Se schemat för fördelning av attraktioner)

Gosedjurslod som nämns i flera av uppgifterna är ett litet mjukisdjur, max 10 cm långt som är fastbundet i ett max 50 cm långt snöre.

Eleverna kan också använda sin telefon för mätningar i olika attraktioner (men den måste då förvaras i en stängd ficka!)

Här är gradskivan som kan användas för vissa uppgifter. 

 

Lycka till!

Professor Ann-Marie Pendrill, Nationellt Resurscentrum för Fysik 

Kontakt: ann-marie.pendrill@fysik.lu.se

PS: Facit kan mailas till lärare på begäran.