lu.se

Denna sida på svenska This page in English

16 Lilla Lots

Lilla Lots är den minsta "gungan" på Liseberg. Den rör sig i en "rälsvagga" med radien 11.5 m, samtidigt som hela den lilla båten roterar.

  • Hinner du känna att man blir lite lättare när båten är högt uppe och tyngre längst ned?
  • Båten kan se som en pendel med samma längd som krökningsradien. Hur lång tid kan man då förvänta sig att det skall ta för båten att gunga fram och tillbaka (dvs hur lång är en period)? Kom ihåg att en sekundpendel
  • Hur snabbt passerar båten nedersta punkten? (Använd radie och vinkel för att uppskatta höjdskillnaden)
  • Hur stor blir centripetalaccelerationen längst ned?
  • Vilka krafter verkar på den som åker i högsta punkten? Längst ned?

Se en kort film från systerattraktionen Victoria på Kolmården.

Läs en artikel om hur man kan använda telefonen för att mäta kraft och rotation i Lilla Lots:  Acceleration and rotation in a pendulum ride, measured using an iPhone 4, Pendrill, A-M and Rohlén J (2011) Physics Education 46, 676