lu.se

Denna sida på svenska This page in English

21 Lisebergbanans helix

Bakom Tyrolen (där Fisketuren låg tidigare) ligger Lisebergbanans lägsta punkt, 19.5 m, något lägre än stationen. Högsta punkten är 65m. Tåget har då gått 1022.6m.

Hur fort skulle tåget ha gått om det inte hade förlorat någon energi på vägen? 
Om högsta farten i stället är 80 km/h, hur mycket energi har gått förlorad per meter spår. (Uttryck som en höjdförlust, dvs ΔE/mg.)

Om Lisebergsbanan är igång kan du prova att mäta tiden det tar för tåget att passera en punkt intill Tyrolen vid första resp. andra passagen. Tåget är 14 m långt. Från din tidmätning kan du då beräkna farten.

Läs mer

Helix' helix

Strax norr om Lisebergbanans helix ligger Helix' helix och den lägsta punkten (17m) för Helix (kort video av tåget som åker förbi) precis före den andra accelerationszonen. 

Tåget har lämnat  den första accelerationszonen med farten 21.3 m/s på höjden 36.7m. 

  • Vilken fart skulle du förvänta i lägsta punkten om ingen energi hade gått förlorad på vägen?
  • Använd filmen för att uppskatta farten om du vet att avståndet mellan första och sista hjulaxeln är 12,5 m. Ta tid genom att klicka fram filmen en ruta i taget. (Tryck på punkt "." för att mata fram och komma "," för att gå bakåt.)  Uttryck resultat som en höjdförlust: ΔE/mg.
  • Hur mycket energi förloras för i genomsnitt för varje meter spår? Tåget har åkt 480 m efter den första accelerationszonen.

Missa inte kvällens spektakulära konjunktion mellan  Jupiter och Saturnus! Förra gången de var så nära var 1623 - under Galileos tid.