lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsblad

Inför Edutainmentdagar har Nationellt resurscentrum för fysik, tillsammans med Gröna Lund och Vetenskapens Hus, tagit fram arbetsblad för grundskolans högstadium och gymnasium. Arbetsbladen finns på Gröna Lunds www-plats. För varje stadium finns 6 olika arbetsblad, med en berg- och dalbana, två andra attraktioner och ett lyckohjul. (Se lista med attraktioner på arbetsbladen.) Dessutom finns på varje arbetsblad ett par frågor i anslutning till teknikbordet.

(På egen sida presenteras vilka attraktioner som finns arbetsbladen för varje grupp)

Vårt förslag att är klassen delas in i grupper med 3-6 elever i varje grupp. Låt sedan eleverna, när de är tillbaka i skolan, presentera resultaten av sina undersökningar för varandra, skriftligt och/eller muntligt.

Du som lärare väljer själv vilka uppgifter du vill att eleverna skall arbeta med. Du kan också gå till  sidorna för varje attraktion.

De flesta av uppgifterna på arbetsbladen bygger på uppgifter från Tivoli.fysik.org, som inspirerats av projektet Slagkraft vid Göteborgs universitet och det amerikanska projektet PhysicsDay.org

Arbetsblad för låg- och mellanstadiet

Förutom arbetsbladen för edutainmentdagar för högstadiet och gymnasiet har vi också tagit fram några exempel på uppgifter som passar för lägre åldrar. 

På speciella sidor berättar vi mer om olika begrepp som är bra att känna till när man studerar fysik i åkattraktioner. För 

Förbered gärna besöket med experiment på en lekplats! Gå också in på lärarsidan.

Alla arbetsbladen kan laddas upp i en gemensamt dokument (pdf).

Grupp α Radiobilarna Bläckfisken Cirkuskarusellen
Grupp β Kättingflygaren Flygande Elefanterna  Jetlinehjulet
Grupp ϒ Skrattkammaren  Lyktan Tekopparna

Du som lärare får gärna skicka in egna arbetsuppgifter till oss för att andra lärare också skall kunna ha glädje av dem. Läs mer.