lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Tivolifysik

  • Fysikdag på Liseberg kommer att äga rum 9 september 2016
  • Edutainmentdagar på Gröna Lund blir 15-16 september 2016
  • Faglige dage  på Tivoli 8 aug-23 september (högstadium-gymnasium) eller redan i vår, fram till 17 juni (mellanstadium) (Lärardag för svenska lärare ägde rum Tivoli 3 maj)
  • Kontakta oss gärna för mer information.

____

Under 2015 kom välförberedda elever och lärare till Gröna Lund 10 sept och Liseberg 11 sept, för att studera fysik, matematik och teknik i berg- och dalbanor och karuseller.

Senaste artiklarna om Tivolifysik: Rotating Swings - a theme with variations och, 
som en del av Physics educations 50-årsjubileum: Roller coaster loop shapes revisited 

En nöjespark är som ett stort laboratorium, där man kan uppleva fysikens lagar i hela kroppen. För dig som besöker en nöjespark med barn har vi också tagit fram ett par häften med observationer och undersökningar på Liseberg och Gröna Lund (med lite kompletterande material).

Enkla leksaker som experimentutrustning kompletterar kroppens upplevelser. Foton och korta videosekvenser låter oss i lugn och ro undersöka kraft och rörelse i attraktionerna. Mätdata från elektroniska accelerometrar kan följa med till skolan och visa krafterna på kroppen under åkturen. Besöket på en nöjespark kan gärna förberedas på en lekplats.

Du kan t.ex. studera fysik på

Textböckernas tankeexperiment får liv i de olika attraktionerna och deras accelererade och roterande koordinatsystem. Acceleration är inte abstrakt när det är din egen kropp som upplever krafterna!

Läs några artiklar på engelska om Fysik i nöjesparker.

Vad är Tivoli?

  • efter (Jardin de) Tivoli , ett nöjesetablissemang i Paris; av Tivoli , stad i Italien, ä. Tibur , sannol. ett förromerskt namn med obekant innebörd;
  • anläggning med attraktioner som karusell, berg- och dalbana, tombola, skicklighetsspel o. d., nöjesfält l. nöjesplats; äv. om ambulerande sällskap med sådan anläggning;

(enligt SAOB)

 

1.3.1 Tivolianordning: Anordning för nöjesändamål
1.3.2 Åkattraktion: Personbärande tivolianordning i vilka personer förflyttar sig eller förflyttas inom bestämda banor eller gränser

(Svensk standard, SS 767 7001)