lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

HangHai

Hanghai, från italienska Zamperla är som en stor gunga. Spårets krökningsradie är 20.0 m och plattans diameter är 9.0 m. Största utslagsvinkel är 60°.

Några uppgifter att gå igenom före besöket.

  • Hur lång tid bör det ta för plattan att gunga fram och tillbaka?
  • Vilka krafter verkar på den som åker under turens olika delar?
  • Figuren till höger visar accelerometerdata för attraktionen. (Värden för höjden har erhållits från en mätning av lufttrycket.)
  • Du kan själv läsa in och bearbeta data från mätningen. Se physics.gu.se/LISEBERG/HANGHAI/hanghai_wdss.html. (Data kan också läsas in i kalkylprogram.)

På plats mäter ni naturligtvis svängningstiden och jämför med det ni beräknat. Fundera också på om det spelar någon roll var man sitter.

Accelerometergraf från HangHai