lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Liseberg

Liseberg är fullt av fina fysikexempel, fritt fall i AtmosFear, lutande plan i alla berg- och dalbanor, cirkelrörelser - och accelerationen känns i hela kroppen. Utforska fysiken på egen hand med hjälp av arbetsblad för de olika attraktionerna, Fysikkartan eller kom med klassen på Fysikdag. 

Nästa fysikdag på Liseberg 20 september 2019

Nästa Fysikdag på Liseberg, anordnas 20 september 2019 i samarbete mellan Liseberg och Nationellt resurscentrum för fysik. Detaljer kommer senare. Mail  resurscentrum@fysik.lu.se om du vill göra en preliminär anmälan.

Ladda ned arbetsblad för eleverna som pdf (eller som .doc eller .odt för att göra dina egna.)

Under Attraktioner till vänster hittar du förslag på uppgifter till flera av Lisebergs attraktioner. Vi har också tagit fram en lista med matematikuppgifter. På Lärarsida hittar du ytterligare information och länkar till arbetsuppgifter och material om bl.a. fysik, matematik och teknik i anslutning till Lisebergs attraktioner. 

Många av uppgifterna har ursprungligen tagits fram inom ramen för projekt Slagkraft i ett samarbete mellan Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Liseberg.

Med telefonen kan man göra spännande mätningar i attraktionerna. Läs t.ex. våra artiklar om AeroSpin och  om Loke i Physics Education om hur man kan tolka telefonens data för både acceleration och rotation.

Uppgifter för Valkyria är under utveckling.