lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Liseberg

Nästa Fysikdag på Liseberg, anordnas 21  september 2018 i samarbete mellan Liseberg och Nationellt resurscentrum för fysik. (2017 deltog ca 1200 elever och närmare 100 lärare.) 

Ladda ned arbetsblad för eleverna som pdf (eller som .doc eller .odt för att göra dina egna.)

Under Attraktioner till vänster hittar du förslag på uppgifter till flera av Lisebergs attraktioner. Vi har också tagit fram en lista med matematikuppgifter. På Lärarsida hittar du ytterligare information och länkar till arbetsuppgifter och material om bl.a. fysik, matematik och teknik i anslutning till Lisebergs attraktioner. Mer information: resurscentrum@fysik.lu.se

Många av uppgifterna har ursprungligen tagits fram inom ramen för projekt Slagkraft i ett samarbete mellan Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Liseberg.

Physics Education publicerade i somras vår artikel om AeroSpin, - läs om hur man kan tolka telefonens data för Lisebergs nya Fysik- och familjeattraktion 2016. Intill AeroSpin finns också en ny tvåvåningskarusell Blomsterkarusellen och Lisebergs trädgårdar.