lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Till läraren inför besök

Att bygga en nöjespark eller konstruera en attraktion kan vara inspirerande ämnesövergripande projektuppgifter för hela klassen, t.ex. i samarbete med teknikämnet. Se också Tekniktävlingen 2012-13.

En nöjespark är också som ett stort laboratorium, där man kan uppleva fysikens lagar i hela kroppen. Läroböckernas tankeexperiment får liv i de olika attraktionerna och deras accelererade och roterande koordinatsystem. Ett välförberett besök ger större utbyte. Tänk på att ett besök kan kombineras med lektioner i många olika ämnen. Parkerna har t.ex. informationsmaterial på flera olika språk.

Förbered t.ex. klassen genom att låta eleverna skriva ned frågor och försök besvara dem med hjälpa av www och på plats.

Under bussresan till parken kan man mäta bussens acceleration vid start, inbromsning och svängar, genom att ta med ett litet lod (något mjukt föremål i snöre) och en gradskiva (Läs mer om acceleration) Kanske passar det någon gång under resan att be busschauffören accelerera jämnt och berätta när bussen kommit upp i t.ex. 50km/h. Låt någon elev ta tid medan en annan mäter lodets vinkel. (Läs mer om " Conscious commuting".)

Gosedjurslodet kan också användas för ett enkelt experiment i karuellserna. Från intervjuer vet vi att detta experiment gjort djupt intryck på nästan alla elever som genomfört det. (Läs mer.) Inför hemresan köper ni naturligtvis med er en ballong (tag en liten som får plats att röra sig i bussen!) - och observerar den speciellt vid start, inbromsning och svängar.