lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Helix

Helix var Lisebergs nyhet 2014. Vi har tagit fram arbetsuppgifter för Helix och länkar också in material i anslutning till några olika element i Helix. (Se också rekommendationer för själva fysikdagen.)

Spårvidd 106 cm