lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kättingflygaren

På plats

Åk och känn efter

 • Fundera över vilka krafter som verkar på den som gungar! Känn efter när du åker.
 • Hänger alla gungorna i samma vinkel under åkturen?
 • Fundera över varför det är så!

Mät och räkna

 • Hur lång tid tar ett varv? (Stå på marken och tag tid!)
 • När gungorna hänger som längt ut rör de sig i en cirkel med diametern ca 18 meter. Räkna ut hur långt gungan rör sig under ett varv?
 • Hur fort åker man?

Före eller efter besöket

Använd fotot! 

 • I vilken vinkel hänger gungorna? Uppskatta vinkeln genom att titta på bilden.
 • Hänger alla gungorna i samma vinkel? Tomma och fulla gungor? Gungor på olika avstånd från centrum? Varför / varför inte?
 • Rita en figur med de krafter som verkar på kroppen när man åker!
 • Använd vinkeln från fotografiet för att uppskatta centripetalaccelerationen under turen.
 • Det är 2 m mellan de yttre gungorna när Kättingflygaren  är i vila. Det finns 16 gungor i yttre ringen. Skulle du beräkna omloppstiden genom att titta på vinkeln och mäta sträckor i fotot? Utnyttja att accelerationen kan skrivas som v2/r, där v är farten och r är radien i cirkelrörelsen.
 • Enligt ritningen kan cirkelns diameter bli ca 18 meter under "flygning". I vilken vinkel måste kedjorna, som är 4.3 m långa, hänga för att diametern ska bli så stor?
 • Hur fort man åker under turen? Om du inte har möjlighet att mäta tiden på plats så kan du använda någon film från YouTube.
 • Hur stor är centipetalaccelerationen? (v2/r, där v är farten och r är radien i cirkelrörelsen). Stämmer det med din uppskattning från fotografiet?

Om det är en speciell fysikdag kanske du får ta med dig en liten mugg vatten. Hur tror du vattnet kommer att stå medan du åker?

Läs mer i en artikel från  Physics Education 51(1) 15014 2016 med 23 exempel på uppgifter (se också svensk version)