lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Slänggungan

  • Hur långt åker man under ett varv. Det är 2 m mellan de yttre gungorna när Slänggungan är i vila och kedjorna är 4.3 m långa (Använd fotot för att få kompletterande data)
  • Hur lång tid tar ett varv? (Mät från marken!)
  • Hur fort åker man under turen
  • Hur stor är centipetalaccelerationen?

Om det är en speciell fysikdag kanske du får ta med dig en liten mugg vatten. Hur tror du vattnet kommer att stå medan du åker?

Från foto på plats kan du göra flera observationer, t.ex.

  • Hänger alla gungorna i samma vinkel? Tomma och fulla gungor? Gungor på olika avstånd från centrum? Varför / varför inte?
  • Vilka krafter verkar på kroppen när man åker? (Rita i figuren!)
  • Kan du beräkna omloppstiden genom att titta på vinkeln och mäta sträckor i fotot? Utnyttja att accelerationen kan skrivas som v2/r, där v är farten och r är radien i cirkelrörelsen.

Läs mer om fysiken i Slänggungan med 23 exempel på uppgifter Physics Education 51(1) 15014 2016 (svensk version)