lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fysikdag på Liseberg

Fredagen den 20 september 2019

 • Pris: 245 kr/elev, upp till 3 lärare per klass går gratis. Alla får åkpass
 • Insläpp till Lisebergsteatern 13:45
 • Introduktion på Lisebergsteatern 14:00-14:50
  • Ann-Marie Pendrill: Välkommen och kort introduktion
  • Robert Arvidsson: Liseberg - En kort historia om nästan allt
  • Daniel Lindberg: Lisebergs attraktioner: regler, teknik och säkerhet
  • Ann-Marie Pendrill: Att undersöka fysiken i karuseller och berg- och dalbanor
 • 15:00 Attraktionerna öppnar.

Anmälan och frågor till resurscentrum@fysik.lu.se, ämnesrad "Fysikdag på Liseberg". Definitiv biljettbeställning senast 3 september.

Lisebergsteatern rymmer 500 personer - de platserna är nu fyllda, men det går bra att anmäla sig för att komma in när parken öppnar för allmänheten.

Undersökningar i attraktionerna

Några attraktioner kommer att bemannas med lärare som deltagit i introduktionen och kan låna ut utrustning, preliminärt:

15-16:

16-17

Elektronisk utrustning kan tas med i mätväst eller stängd ficka, efter inspektion av attraktionsvärd. (Läs mer om elektronisk datainsamling)

Tänk dock på att attraktioner kan behöva stå stilla - säkerheten måste alltid komma först. (Kolla aktuella tider och köer i Lisebergsappen).

Gruppindelning

Se också förslag på gruppindelning av uppgifter till olika attraktioner. Attraktionerna är kombinerade för att illustrera några olika principer: Endimensionell rörelse, energiomvandlingar, och krafter i flera riktningar. (För att det inte ska bli för mycket köer är det viktigt att inte alla elever gör precis samma uppgifter. Välj några grupper som passar - eller skapa egna kombinationer som passar just din klass).

Välkomna önskar

Liseberg i samarbete med Nationellt resurscentrum för fysik