lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Hissningen

Hissningen

Hissningen är ett FamilienFreiFallTurn från Zierer.

Innan det är din tur kan du titta och fundera på:

  • När under turen känner man sig som lättast?
  • När under turen känner man sig som tyngst?

Du kan också titta på filmen längst ned på sidan och fundera på frågorna.

Hur många g?

Grafen  visar hur många "g" man upplever under olika delar av turen. Om du har en SmartPhone kan du själv mäta: Läs mer om datainsamling med telefonen!

  • Kan du lista ut vad de olika topparna svarar mot?
  • Titta på turen: Vad händer i mitten? Hur syns det i grafen?
  • Är man under någon del av turen i "Fritt Fall"?

Grafen nedan visar en detalj av de första studsarna.
Tornet har en egen längdskala, varje röd eller vit del är 1.10 m hög.
Hur stor höjdskillnad är det mellan högsta och lägsta delen av turen? Titta på filmen och jämför med grafen över acceleration, hastighet och höjd under 2 studsar. 

 

 

Hissningens systerattraktion på Gröna Lund heter Lyktan.