lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsblad

Inför 2017 har vi tagit fram ett mer omfattande häfte med Elevuppgifter (pdf, ca 4Mb) (docodt ca 16 Mb). De riktar sig i första hand mot högstadium/gymnasium, liksom de flesta uppgifterna på sidorna för de olika attraktionerna.  En del av uppgifterna kan också användas i universitetskurser i fysik eller matematik.

Det finns dock ett häfte med uppgifter avsedda för låg- och mellanstadiet (pdf) (.doc) (.odt

Fler uppgifter finns på sidan med tipsblad

Se också ett häfte med några enkla undersökningar för yngre barn och uppgifter till Bushållplatsens studsmatta och till några av attraktionerna i Kaninlandet

Än så länge finns inte någon sida med renodlade matematikuppgifter, men längre ner på denna sida har vi samlat länkar till attraktioner med matematikuppgifter. Se också en quiz (från 2016) för matematikutbildare, en google-blankett med uppgifter på engelska och en artikel med några förslag.

Exempel på uppgifter under fysikdag

Tabellen ger förslag på fördelning av uppgifter under fysikdagen i september 2017 

Uppmuntra gärna eleverna att prova fler än "sina egna" attraktioner. Vid de flesta stationerna kan eleverna få ett "kvitto" på att de har diskuterat uppgifterna, i form av ett figurhål på ett blad. Om du som lärare vill använda detta så skriver du ut bladet och ger till eleverna (eller något liknande, anpassat efter just din klass).

Attraktionerna i första kolumnen kommer att vara öppna 13:30-15 och det kommer då att stå två eller fler lärare vid varje attraktion för diskussioner. Vi hoppas kunna ha en bemannad lärarstation på platsen mellan AeroSpin och Blomsterkarusellen.

Vid ihållande regn flyttar lärarstationen till picknick-området under tak (intill Hissningen, en trappa upp, vid Mölndalsån).

Attraktionerna  AeroSpin, Blomsterkarusellen och Uppsvinget är stängda 15-16.

Grupp AAtmosFearLisebergbanan ILilla Lots
Grupp BAeroSpinLisebergbanan IIHangHai
Grupp CHissningenHelix, Launch 1 + Airtime HumpUppswinget
Grupp DStudsmatta (Bushållplatsen)HissningenHelix, Pretzel loopKaffekoppen
Grupp EAeroSpinHelix: Launch 2 + Inverterad Top Hat

AtmosFear

Grupp FKaffekoppenBalder I (uppdrag + energiomvandlingar)

Blomsterkarusellen

Grupp GUppswinget Mechanica

Helix, Heartline Roll

Grupp HLokeBalder II (Stora krönet)

Blomsterkarusellen

Komplettera attraktionerna med Kristallsalongen och/eller något av lyckohjulen eller tärningsspel. Du kan också  ladda ned blad för att låta eleverna gissa vilka accelerometergrafer som hör till vilka attraktioner, eller svara på tipsfrågor (se också kommentarer till frågorna).

Attraktioner med matematikuppgifter

De flesta attraktioner inbjuder till matematiska undersökningar, men några attraktioner innehåller speciella matematikuppgifter.

Grupp aAtmosFear(Horisonten)
Grupp bHelix, Heartline Roll (vektorer och krafter på kroppen) 
Grupp cLoke (simulera banan - jfr Lilla Lots) 
Grupp dStudsmatta (matematiska uttryck)
Grupp eSlänggungan (vektorer, cirkel-månghörning) (Saknas sept 2017)
Grupp fKaffekoppen (simulera banan)
Grupp gUppswinget  (beräkna högsta vinkeln + acceleration i lägsta punkten)
Grupp hBalder II (Stora krönet - Balder-koordinater)
Grupp iLilla Lots (simulera banan) 
Grupp jMechanica (simulera banan)

Komplettera attraktionerna med något av lyckohjulen eller tärningsspel.

Se också ett tidigare förslag till gruppindelning med uppgifter för matematikbesök (dock saknas numera flera av attraktionerna på detta blad).

Teknik-spår

Alla attraktioner innehåller mycket teknik, även om den ofta är osynlig.

 • Kanonen: Utskjutning och broms
 • Helix: Utskjutning och broms
 • Lisebergbanan: Blocksystem, anti-rollback
 • AtmosFear: Inbromsning
 • AeroSpin: Vad får flygplanen att snurra?

Se också projektet Slagkrafts tekniksida

The great arm of engineering reaches out to us all in every imaginable way. Engineering surroounds and astounds us. It constantly challenges what we have achieved and dares us to take the next step forward into the unknown. "E-factor" (entertainment) engineering can be compared to making the square peg fit into the round hole. Often, in themed environmens, corners are not square, structures may be intentionally crooked, and the traditional straightedge must be scrapped.

Ur "The Fantastical Engineer - A Thrillseekers Guide to Careers in Theme Park Engineering" av Celeste Baine.

Biologi

 • Hur påverkas kroppen när man utsätts för många g  - och spelar riktningen någon roll?
 • Vad händer med balansen när man är upp- och ned?
 • Vad händer mer pulsen?

Läs också om projektet Slagkraft, där Michael Axelsson och kollegor från Zoofysiologi mätte pulsen för dem som åkte olika attraktioner och lyssna på Kossornas Planet från 23 juli 2016 som bl.a. diskuterade detta.

Det finns också möjligheter att studera botanik, t.ex. de giftiga växterna i "Förbjudna trädgården" eller alla blommor, buskar och träd i Lisebergs lustgård - och i resten av parken.

Kemi

Några övergripande frågor att fundera över: Kom gärna med fler förslag på undersökningar och observationer.

 • Materialval i de olika attraktionerna. Är det metaller, kompositer, trä?
 • Vilka material egenskaper eftersträvas?
 • Hur kan det ingå en livscykelanalys?

Legeringar

I avslutningen av Helix-turen kommer man fram till magnetbromsarna. När magneterna på tåget passerar en ledare induceras ett magnetfält som "motverkar orsaken till sin egen uppkomst" (Lenz' lag).

Kanonens bromsfenor var gjorda av CuZn10, som innehåller koppar och 10 % zink (De sista fenorna har bara 5% zink). På de stora bromsfenorna i Helix är beteckningen för legeringen utskuren. Den viktigaste skillnaden för åkturen är bromsfenornas elektriska ledningsförmåga. Hur skiljer sig materialen åt?

Läs mer Physics Education 47 (6), 728 

http://physics.gu.se/LISEBERG/eng/magn_brakes.pdf