lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

AtmosFear

  • Fysik i kön: Här och där i kö-utrymmet finns också fysikord- och begrepp Partiklar: Electron, electron-neutrino, Muon, Higgs boson. Delar av experiment-anläggningar: Muon chamber. Cryostat. Cryogenic distribution line. Ring Imaging Cherenkov (RICH) Counter. Vad betyder alla orden? Läs mer!
  • Hur många sekunders fritt fall krävs för att komma upp i farten 110 km/h?
  • Vilken acceleration behövs för att bromsa fallet på 1 sekund?
  • Vilka krafter verkar på kroppen medan man faller?
  • Vilka krafter verkar på kroppen när man upplever 4g? Hur stor är accelerationen under inbromsningen?
  • Hur lång tid skulle det ta att stanna om man under hela inbromsningen upplevde 4g? Hur lång sträcka skulle då behövas för inbromsningen?
  • Använd dina resultat för att göra en skiss över hur höjd, hastighet och acceleration varierar under turen. Figurerna nedan visar uppmätta data från 2011, dels under hela åkturen, dels själva fallet i mer detalj.
  • Tiden högst upp är längre under senare år. Hur lång är tiden under er fysikdag? Hur skulle det påverka det grafen? Kanske får du möjlighet att själv göra en mätning (med mätutrustningen i väst eller stängd ficka och efter attraktionsvärdens godkännande)

 

  • Hur långt är det till horisonten om man är 116 m.ö.h.?