lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lärardag 29 augusti 2017

Preliminärt program:

Start i Tivolis egna undervisningssal kl 9:30-10:50 (ca). Samling vid entren från Vesterbrogade(?) senast 9:30. Attraktionerna öppnar kl 11. Deltagarna i lärardagen får en stämpel på handen - och möjlighet att själv prova olika undersökningar i attraktionerna. Efter åkandet återsamlas vi 15-16 i klassrummet, med efterdiskussioner. Man får ta sig till Köpenhamn på egen hand och själv köpa lunch (Vill man ha förmiddagsfika får man ta med sig själv - Tivolis kafeer etc öppnar inte före 11). Vill man fortsätta att åka efter kl 15 får man köpa åkpass/Turpas för 60DKK. Dagen riktar sig i första hand till högstadie- och gymnasielärare men mellanstadielärare är också välkomna.

Arbetsblad inför lärardagen

Detta är arbetsblad från 2016, kommer att uppdateras

GruppFaglige dage Energi 
(Länk)
Hög Fart
(Elevark+  lärarark )
Stor vikt
(Elevark + lärarark)
tivoli.fysik.org
and
physics.gu.se/LISEBERG/
tivoli
1MonsunenDæmonenDæmonen
2OdinexpressenOdinexpressenRutschebanen
(elev)
Monsunen 
3Se också uppgifter för
år 4-6
BallonggunganBallonggunganDyrekarusellen
Pandan = Små grodorna
Radiobilarna
4Se också uppgifter för GymnasietHimmelskibetDæmonenTrigonometri 

Himmelskibet
Dæmonen

Alla

Tesselering: elev + 
lärarark + mönsternycklar

Det Gyldne Tårn
(elev + lärare)

Tipsblad

Dyrekarusellen