lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lärardag 29 augusti 2017

Preliminärt program:

Start i Tivolis egna undervisningssal kl 9:30-10:50 (ca). Samling vid entren från Vesterbrogade senast 9:30. Attraktionerna öppnar kl 11. Deltagarna i lärardagen får en stämpel på handen - och möjlighet att själv prova olika undersökningar i attraktionerna. Efter åkandet återsamlas vi 15-16 i klassrummet, med efterdiskussioner. Man får ta sig till Köpenhamn på egen hand och själv köpa lunch (Vill man ha förmiddagsfika får man ta med sig själv - Tivolis kafeer etc öppnar inte före 11). Vill man fortsätta att åka efter kl 15 får man köpa åkpass/Turpas för 65 DKK.

Vi börjar undersökningarna med Ballongyngen och sedan i Tycho Brahes stjärnhörn, fortsätter sedan tillsammans bort mot Dyrekarusellen, och sedan kanske vi delar på oss.

(Programmet nedan är från 2016. Jag ska försöka uppdatera på måndag)

Arbetsblad inför lärardagen

Detta är arbetsblad från 2016, kommer att uppdateras

GruppFaglige dage Energi 
(Länk)
Hög Fart
(Elevark+  lärarark )
Stor vikt
(Elevark + lärarark)
tivoli.fysik.org
and
physics.gu.se/LISEBERG/
tivoli
1MonsunenDæmonenDæmonen
2OdinexpressenOdinexpressenRutschebanen
(elev)
Monsunen 
3Se också uppgifter för
år 4-6
BallonggunganBallonggunganDyrekarusellen
Pandan = Små grodorna
Radiobilarna
4Se också uppgifter för GymnasietHimmelskibetDæmonenTrigonometri 

Himmelskibet
Dæmonen

Alla

Tesselering: elev + 
lärarark + mönsternycklar

Det Gyldne Tårn
(elev + lärare)

Tipsblad

Dyrekarusellen