lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Attraktioner_old

På arbetsbladen finns exempel på uppgifter till några olika attraktioner för olika stadier. I spalten till höger hittar du förslag på arbetsuppgifter till varje attraktion.

Du kan också ladda ned ett blad med accelerometergrafer för 9 av Gröna Lunds attraktioner.