lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Flygande elefanter

På plats

Åk, känn efter och undersök

Tag med ett "gosedjurslod" (mjukt djur, max 10 cm stort, i mjukt snöre, högst 20 cm långt) och sätt det i gungning. Håll sedan handen stilla medan djuret gungar vidare. Beskriv vad som händer!

Hur lyfts elefanterna upp i luften? (Tips finns vid teknikbordet.)

Mät och räkna

  • Hur lång tid tar ett varv?
  • Uppskatta hur stor omkretsen är? 
  • Ungefär hur fort åker man i Flygande elefanterna?
  • Verkar det rimligt?