lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Insane

Åk, känn efter och undersök:

  • Var under turen känner du dig tyngst?
  • Insane är något så ovanligt som en tvådimensionell berg- och dalbana. Titta på vagnarna och se hur man har löst tekniken för upphängning för att detta skall vara möjligt. (Tips finns vid teknikbordet)
  • Se efter var bromsarna sitter. Varför bromsar men där? (Tips finns vid teknikbordet)
  • Observera turen och notera på bilden i vilka lägen vagnarna gungar (g) och snurrar runt (r). Varierar det mellan olika turer? Varför?
  • Går alla turer lika snabbt? Ta tid (medan du står på marken) på hur lång tid tåget behöver från punkt A på bilden till punkt B, där vagnen stannar upp, och sedan från B till C. Om du får olika resultat för olika turer, försök förklara varför det blir så!
  • Bilden nedan visar accelerometer- och höjddata för Insane.  Kan du identifiera de olika delarna av turen? Kanske har du hjälp av att titta på en film av en tur.