lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Uppdraget

Titta på bilderna. 

Hur många grader lutar backen ("uppdraget")? Använd ögonmått eller gradskiva.

Du kan också använda "Inclinometer" i Physics Toolbox eller "Inclination" i Phyphox (under "tools").

Vilka krafter verkar på kroppen under själva uppdraget? (Se Frikroppsdiagram i bild och rakt från sidan)

Kan du identifiera uppdraget i accelerometergrafen? (se detalj)

 

Rotation i början av turen

Bilderna visar några skärmklipp från början av turen. Vilka typer av rotation förväntar du dig att se under de olika delarna:

 1. På väg från stationen mot uppdraget
 2. På väg mot uppförsbacken
 3. I mitten av backen
 4. När man har kommit till toppen

Pitch - yaw - roll

 • Pitch (tippa) är en rotation runt y-axeln som pekar åt vänster:
 • Roll är en rotation runt framåtriktningen
 • Yaw (gira) är en rotation runt en linje utmed ryggraden mot huvudet
 • Positiv rotationsriktning är den som skulle få en högerskruv att röra sig i axelns riktning.

Se rotationsgraf för början av turen

Lufttryck

Bilden visar hur lufttrycket varierar under själva uppdraget. Använd grafen för att svara på frågorna nedan

 1. Hur mycket minskar lufttrycket under uppdraget?
 2. Vilken höjdskillnad svarar det mot? (Använd värde 1.29 kg/m3 för luftens densitet)
 3. Hur stor blir den vertikala hastighetskomponenten?
 4. Hur snabbt åker tåget uppför backen?