lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tekopparna

På plats

Åk, känn efter och undersök

Observera turen. Försök att följa en persons rörelse. Vilken av figurerna nedan stämmer bäst med rörelsen?

Ta med ditt gosedjurslod och eventuellt en mjuk gradskiva under turen. I vilka lägen hänger gosedjurslodet ut som mest/minst?

Var under turen åker man snabbast? Långsammast?

Fler uppgifter till Tekopparna

Matematik i Tekopparna på Gröna Lund/Kaffekoppen på Liseberg