lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tekopparna: Instruktioner för Edutainmentdag

Materiallista:

 • Film från lärardag i juni 2017
 • Mössa (e.d.) för utlåning till en person under turen
 • Föreslå att personen med mössan INTE roterar koppen.
 • Gosedjurslod + gradskiva för utlåning
 • Accelerometergraf
 • Man kan också ta med en mobiltelefon som accelerometer i stängd ficka (ladda ned appen Physics Toolbox Sensor Suite)
 • Ett liten figurstans eller stämpel för att markera på elevernas blad - om de vill ha "kvitto" på att de åkt och diskuterat.

Före turen:

Diskutera var under turen de tror att man åker snabbast/långsammast och vilka krafter som verkar under olika delar av turen. 

Medan eleverna väntar på att få åka: Be dem observera hur en av kopparna rör sig.

Föreslå att de låter gosedjuret röra sig utan gradskiva när de har läst av största vinkeln. (Gradskivan kommer lite i vägen ibland, som ni ser på filmen). (Se också en film över hela rörelsen, dock från Kaffekoppen på Liseberg)

Efter turen:

Samla in utlånad utrustning.

 • Fråga dem hur det kändes i kroppen när de var närmast kannan och när de var längst från kannan och var de åkte snabbast och långsammast. 
 • I vilken vinkel hängde gosedjurslodet som mest?
 • Klipp eventuellt ett litet märke eller stämpla deras blad som kvitto på att de diskuterat sina observationer.

Kommentarer

 • Gosedjuret hänger ut ca 30° som mest.
 • Banan för en person är "nästan" en femuddig stjärna. (Beror på relationen mellan de olika rotationshastigheterna. En femudd svarar mot -3/2 (mätt "från marken", -5/2 om man mäter inifrån attraktionens huvudrotation som är lite lättare att om man vill mäta på plats.)

Ladda ned kalkylblad där du kan variera omloppstider och radier.

 

 • Accelerometergrafen visar accelerationen i olika riktningar: dels i sidled ("y" blå), dels i framåtriktningen ("x", grön) och dels totala accelerationen (röd).
 • Lodet hänger ut ca 30° som mest. Detta hänger ihop med att den totala horisontella accelerationen som mest blir a≈g/2 och att tan(30°)≈0.5.