lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Twister

 

  • I vilka punkter tror du att man känner sig tyngst? Lättast? Varför? Spelar det någon roll var du sitter i tåget? (Längst bak, i mitten eller längst fram?)
  • Högsta punkten i Twister ligger 15.4m över marken och medan nästa krön (puckel) bara är 8.6m över havet. Använd energiprincipen för att uppskatta hur fort går tåget över det krönet.
  • Hur lång tid tar det för tåget att åka över högsta punkten? (Tag tid, t.ex. med mobiltelefonens stoppur, medan du står på marken.) Se en kort film som illustrerar tidtagningen
  • Vilken fart svarar det mot? (Tåget är 7.3 m långt).
  • Vilka skäl kan det finnas om den uppmätta farten inte stämmer med den beräknade?