lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lyktan

På plats

Trä slinkyns gummiband över långfingret och kliv upp. Håll handen sträckt så stilla du kan och se vad som händer. Låt gärna någon på marken eller den som sitter bredivd dig hjälpa dig att observera slinkyn, när du åker.

  • Var känner du dig som tyngst? Lättast?
  • Hur lång är slinkyn på väg upp i början av turen
  • Hur lång är slinkyn när du vänder högst upp?
  • Hur lång är slinkyn när du vänder längst ned?
  • Hur lång är slinkyn när du är på väg ned?
  • Hur lång är slinkyn när du är på väg upp?