lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tekopparna

På plats

Åk, känn efter och undersök:

  • Observera turen. Försök att följa en persons rörelse. Vilken av figurerna ovan stämmer bäst med rörelsen?
  • Ta med ditt ”gosedjurslod” och eventuellt en mjuk gradskiva under turen. I vilka lägen hänger gosedjurslodet ut som mest/minst? Varför?
  • När under turen åker du snabbast och när åker du långsammast?