lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Till läraren

Vi föreslår att klassen delas upp i mindre grupper om 4-5 personer, som använder 3-6 olika arbetsblad. Arbetsbladen finns för mellanstadium, högstadium och gymnasium . Med detta upplägg sprider du klassen över parken och slipper att hela klassen köar för en och samma attraktion. 

Tillbaka i skolan kan klassen redovisa sin arbetsblad muntligt och lära sig av varandra. Det går också utmärkt att låta eleverna formulera sina resultat som en skriftlig labbrapport.

Om elever blir klara med sina arbetsblad och du vill ge dem andra uppgifter att arbeta med i parken kan du med fördel ge dem ett nytt arbetsblad eller dela ut "Tipsrundan".

Vi har också tagit fram några "Räkneuppgifter" som eleverna kan försöka lösa före besöket på Gröna Lund.

Som lärare väljer du ut vilka arbetsblad du vill att klassen ska arbeta med. Tänk på att uppgifterna på högstadiebladen kan vara en utmaning även för gymnasielever. Du som känner till dina elevers kunskapsnivå är bäst på att avgöra vilka arbetsblad du väljer att använda dig av.

Som lärare kommer du också att bli schemalagd ca 45 min på någon station under Edutainmentdagen, där du får tillfälle att diskutera med egna och andras elever. Som stöd för förberedelsen har vi också tagit fram ett litet lärarhäfte. Eleverna kan också ta med sig ett blad för stämpling när de har diskuterat en viss attraktion.

Gosedjurslod som nämns i flera av uppgifterna är ett litet mjukisdjur, max 10 cm långt som är fastbundet i ett max 50 cm långt snöre

Här är gradskivan som kan användas för vissa uppgifter. (Klicka på den för att få den större)

 

Lycka till!

Professor Ann-Marie Pendrill, Nationellt Resurscentrum för Fysik 
Andreas Theve, pedagog och Tivolihistoriker

Kontakt: ann-marie.pendrill@fysik.lu.se

PS: Facit till räkneuppgifter mailas till lärare på begäran.

Inför lärardagen