lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Data för några av Gröna Lunds attraktioner

Kättingflygaren

 • Kättingflygaren roterar c:a 11 varv/minut. Kedjorna är c:a 5 m långa.
 • Gungorna längst ut måste gå längst varje varv. De får då störst hastighet och också störst acceleration. De hänger därför ut i något större vinkel än gungorna i raderna innanför. Alla gungor i samma ring hänger i sammma vinkel.
 • I Kättingflygaren "väger" man ungefär 50% mer än vanligt ("1.5 g"), men det varierar under turen (mellan c:a 1g och 2g) genom att taket lutas.

Flygande Mattan

 • I Flygande Mattan åker man i en cirkel, med samma radie oavsett var man sitter. Mät gärna tiden för ett varv.
 • Högst upp är man nästan tyngdlös och längst ned känner man sig ungeför dubbelt så tung som vanligt. (Och slinkyn blir hoptryckt högst upp. Längst ned har den förlängts dubbelt så mycket som när den bara hänger stilla.)
 • När man har fått upp fart är accelerationen hela tiden c:a 1g och riktad in mot centrum.
 • Längst till vänster eller höger, när den horisontella accelerationen är lika stor som tyngdaccelerationen, g, känns det som om man trycks utåt (fast man egentligen trycks inåt av sätet). Ett "gosedjurslod" bör hänga utåt c:a 45 grader, men vinkeln kan bli lite större på väg ned och mindre på väg upp pga luftmotståndet.

Tekopparna

 • Hela plattan roterar c:a 8 varv/minut medsols, medan de tre "brickorna" roterar motsols 20 varv per minut relativt plattan, dvs 12 varv per minut relativt marken.
 • Man åker som fortast när hastigheten från båda rotationerna läggs ihop, vilket inträffar när man befinner sig närmast kannan. Långsammast åker man när hastigheterna från de två rotationsrörelserna är motriktade, dvs när man är längst ifrån kannan.
 • Accelerationen är störst när man är längst ifrån kannan och minst när man är intill kannan. Man känner det i kroppen och man kan se det genom att titta på hur vinkeln för gosedjurslodet varierar under turen.
 • Rörelsen liknar en femuddig stjärna (om man inte roterar den egna koppen).
 • Radien för huvudrotationen kan bestämmas genom att mäta radien för en av de tre brickorna och avståndet mellan dem.
 • Avstånd centrum av karusellen - centrum av en bricka: 3.55 m
 • Avstånd från brickans centrum till centrum av en kopp 1.55m
 • Avstånd från koppens centrum till en sittplats: c:a 45 cm