lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lärandemål

  1. Att mäta tid, mm: Noggrannhet och tolkning av resultat
  2. Endimensionell rörelse: Läge, hastighet, acceleration. Rita och tolka grafer
  3. Cirkelrörelser: Omkrets och radie. Centripetalacceleration.
  4. Pendelrörelse: Period. Krafter-
  5. Energiomvandlingar: Läges-energi, rörelseenergi, förluster.
  6. Frikroppsdiagram i två dimensioner
  7. Tyngdlöshet, g-kraft.
  8. Annat
Attraktion12345678
Bläckfiskenxxx
Cirkuskarusellenxxx
Flygande elefanternaxxx
Flygande mattanxxxx
Fritt Fallxxxx
Insanexxx
Jetlinexxxxx
Katapultenxxx
Kvastenxxxx
Kättingflygarenxxxx
Lyckohjulx
Lyktanxx
Radiobilarnaxxx
Rockjetxxx
Skrattkammarenx
Twisterxxxxx
Lekplatsgungaxxxxxx