lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Vilken attraktion ?

Nedan visas accelerometerdata för nio av Gröna Lunds attraktioner. Den horisontella axeln anger tid i sekunder. Den vertikala axeln i diagrammen visar beloppet av g-kraften (dvs av vektorn (a -g)/|g|) utom i två diagram. I dessa diagram visas antingen den vertikala komponenten eller beloppet av den horisontella komponenten. Vilken attraktion svarar mot de olika graferna?

Ledtrådar:

  • Har attraktionen ett periodiskt förlopp?
  • Hur lång period?
  • Svarar data i så fall t.ex. mot en gunga, mot en likformig cirkelrörelse eller mot något annat?
  • Hur stor är maximala "g-kraften"? (Verkar det vara en barnattraktion eller något för de våghalsigaste?)

Välj bland

  • 5 Karuseller: Rockjet, Bläckfisken, Tekopparna, Kättingflygaren, Flygande mattan,
  • 3 berg- och dalbanor: Kvasten, Insane, Vilda Musen
  • 1 Torn: Katapulten