lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Till läraren inför besök

En nöjespark kan vara ett stort klassrum, där man kan uppleva fysikens lagar i hela kroppen.

Förbered t.ex. klassen genom att låta eleverna skriva ned frågor och försök besvara dem med hjälpa av www och på plats.

Under bussresan till parken kan man mäta bussens acceleration vid start, inbromsning och svängar, genom att ta med ett litet lod (något mjukt föremål i snöre) och en gradskiva (Läs mer om acceleration) Kanske passar det någon gång under resan att be busschauffören accelerera jämnt och berätta när bussen kommit upp i t.ex. 50km/h. (Bilden visar vinkeln vid inbromsningen av ett flygplan). Låt någon elev ta tid medan en annan mäter lodets vinkel. (Läs mer om " Conscious commuting".)

Gosedjurslodet kan också användas för ett enkelt experiment i karuellserna. Från intervjuer vet vi att detta experiment gjort djupt intryck på nästan alla elever som genomfört det. (Läs mer.) Inför hemresan köper ni naturligtvis med er en ballong (tag en liten som får plats att röra sig i bussen!) - och observerar den speciellt vid start, inbromsning och svängar.

Att bygga en nöjespark eller konstruera en attraktion kan vara inspirerande ämnesövergripande projektuppgifter för hela klassen, t.ex. i samarbete med teknikämnet. Se också Tekniktävlingen 2012-13.

Tänk också på att ett besök kan kombineras med lektioner i många olika ämnen. Liseberg har t.ex. information på engelska: http://liseberg.com/en/home/. Du kan också läsa mer om Lisebergs uppdrag, vision, strategi, hållbarhetsarbete mm på www.liseberg.se/om-liseberg/