lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Vertikal acceleration

I attraktionerna AtmosFear/Fritt Fall får man uppleva nästan tre sekunders tyngdlöshet innan man bromsas in. 

  1. Hur fort åker man efter 3 sekunders fritt fall? 
  2. Hur stor är medelhastigheten under det fria fallet? 
  3. Hur långt faller man under tre sekunders tyngdlöshet? 

(Läs mer om rörelse med konstant acceleration)

Turen i AtmosFear/Fritt Fall består av några olika delar som kan beskrivas så här: 

  1. Under 100/40 sekunder åker man upp i gondolen till 80/70 m höjd 
  2. I högsta punkten stannar gondolen några sekunder 
  3. Under 3 sekunder faller man fritt 
  4. Därefter bromsas fallet och gondolen stannar 

Använd denna beskrivning för att rita en graf som visar hur höjden varierar som funktion av tiden. Gör sedan en ny graf som visar hur hastigheten varierar under åkturen. (Räkna rörelse uppåt som positiv hastighet.)

Var under åkturen är accelerationen som störst? (Kom ihåg att fysikens acceleration är hastighetsändring, som också kan vara inbromsning.)

Kommentar

Efter 3 sekunders fritt fall har man kommit upp i farten 30m/s≈108km/h. Medelhastigheten under fallet har varit 15m/s och man har fallit totalt 45 m under de tre sekunderna.

Figurerna visar hur höjd och hastighet varierar under åkturen.

Accelerationen (som inte visas) är noll under vägen upp, g (nedåt) under själva det fria fallet och en något större uppåtriktad acceleration under inbromsningen. Kom ihåg att fysikens "acceleration" även gäller inbromsning (och riktningsändring, som inte är aktuell här)

Inbromsningen sker med magnetbromsar och är inte  konstant utan större i början. Accelerationen är alltså större under inbromsningen än under själva fallet, och allra störst precis i början av bromsen. 

Graferna kan jämföras med graferna för uppmätta värden av höjd (baserad på lufttrycksmätning) och g kraft för Fritt Fall (som har en lite snabbare färd upp mot toppen) och för AtmosFear (se också en detalj över själva fallet).