lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Elektronisk datainsamling

Analysera rörelser med hjälp av video

Passa på att filma intressanta delar av en attraktion. Filmen kan sedan analyseras, t.ex. med programmet Tracker. Läs mer om Videoanalys i Fysikundervisningen (av Jonas Persson, NTNU)

Telefonen som mätinstrument


De flesta nya telefoner kan användas som mätinstrument. Se t.ex. Physics Toolbox Roller Coaster från Vieyra Software (Android) eller PhyPhoX - Physics Phone eXperiments.

Förutom  3d-accelerometer har nya telefoner ofta gyro, som ger möjlighet att mäta rotation runt tre axlar. Före besöket kan det vara bra att prova mätutrustningen, t.ex. genom att hoppa och springa med telefonen, eller låta den gunga, för att öva sig att tolka data,  lista ut telefonens koordinatsystem.  Kontrollera också i förväg hur många g sensorerna kan mäta. (Många går upp till 2g, andra kan också mäta 4g, eller kanske mer.)

I nöjesparksammanhang använder man koordinatsystemet som illustreras av kaninen (telefonens axlar kan vara annorlunda - se nedan).

Andra sensorer som ofta används är 

 

Bilden visar axlarna för en iPhone 5S och en WDSS. Positiv vinkelhastighet runt en axel innebär att en högerskruv rör sig i positiv riktning utmed axeln.

(iPhone5S verkar ha kastat om riktningarna för alla accelerometerdata, vilket ger ett vänsterhands-system. Däremot stämmer  rotationsriktningarna )

Ett par exempel på attraktioner där vi har gjort mätningar med telefon:

Data från mätningarna kan mailas eller exporteras som .csv-fil ("comma separated values") som kan importeras till kalkylprogram. Ett problem som då kan uppkomma är att data behandlas som text och varje cell börjar med en apostrof. Instruktionerna nedan kommer från en forumpost och verkar fungera.


The apostrophe isn't really part of the cell content, it just signifies that the cell is formatted as text. To reenter all the data as number: 

  1. Highlight all of the cells and use Format -> Cells to change the cell format to an appropriate number format. 
  2. With all of the cells still selected, go to the menu Edit -> Find & Replace 
  3. In the Search For box enter .* (period asterisk) 
  4. In the Replace with box enter & 
  5. Select More Options and check Current Selection Only and Regular Expressions 
  6. Click Replace All 

The .* "means zero or more of any character" and & means "whatever was found". These are regular expressions which are explained in the help section.