lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Sannolikheter

Sannolikhet och statistik finns med i det centrala innehållet i matematik, såväl för grundskolans alla stadier som för gymnasiet. (Se utdrag)

Lyckohjul och tärningsspel ger goda möjligheter att göra undersökningar med statistik, sannolikhetslära och  kombinatorik.

Hur stor är chansen att vinna?

Hur stor är chansen att vinna i spel med 7 tärningar? Läs mer

Lyckohjul finns i flera olika versioner, t.ex. med 80 eller 100 siffror att välja på, eller med 4 fält med 20 siffror, där man kan vinna olika slags pris (t.ex. 2:a, 1:a eller stjärnvinst) 

I hjul med 80 eller 100 tal och bara ett slags vinst kan man be eleverna "spela" på en eller flera brickor.  Hur stor är chansen att vinna om man t.ex. spelar på fem brickor samtidigt? Se exempel på uppgifter på Lyckohjulssidan för Gröna Lund - med facit och kommentarer.

Se också uppgifter för hjul med 4*20 tal med arbetsblad och kommentarer

Matematiklyftet

En av matematiklyftets moduler handlar om sannolikhetslära och statistik.