lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Teknik


När jag åkte Lisebergbanan tänkte jag på många saker jag läst på internet, t.ex. hur spåret är uppdelat i olika sektioner för att hindra att ett tåg kan köra in i ett annat. 
(15-åring efter skolbesök)

En nöjespark är full av teknik, även om den ofta är dold. Under ett besök kan man t.ex. fundera på

  • Hur kan man vara absolut säker på att man stannar efter några sekunders fritt fall - även om det skulle bli strömavbrott? 
  • Hur kan elefanterna flyga?
  • Hur kan man vara säker på att berg- och dalbanans tåg sitter fast på spåret, även när man själv lyfter från sätet?
  • Ibland finns det flera tåg på spåret. Hur gör man för att hindra vara säker på att ett tåg inte åker in i ett annat? 

Technology table at Gröna Lund Under en lärardag på Gröna Lund fick vi möjlighet att höra Patrik och Peter berätta om olika hjul, hydraulik och pneumatik och om induktiva givare som bl.a. används som en del av berg- och dalbanors "blocksystem". Under Edutainmentdagarna i september har elever möjlighet att träffa dem vid teknikbordet och se fler exempel på teknik.

Läs mer om