lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Material från lärare

Till denna sida vill vi inbjuda er som lärare att bidra, t.ex. med arbetsuppgifter, bedömningsmatriser eller beskrivningar av hur ni lägger upp hela arbetet, med förberedelser, besök och efterarbete. 

Skicka ett e-brev till Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se om du har material du vill dela med dig av.