lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Förberedelser inför besök på en nöjespark

 Tänk dig att du är på Liseberg / Gröna Lund, .... Du hör ljudet av attraktionerna och känner lukten av våfflor och spunnet socker. Välj en attraktion. Skriv ett brev till attraktionen med frågor om vad du vill veta om attraktionen 

Denna introduktion till ett studiebesök ger en möjlighet att utgå från elevernas frågor, som ofta handlar om

  • Hur högt?
  • Hur fort?
  • Hur gammal?
  • Hur många g?
  • Hur många varv?
  • Hur lång tid åker man i [...]
  • Hur långt?
  • Hur fungerar ...?
  • Hur kommer man att åka om [...] går sönder?

En del av frågorna kan besvaras före besöket, genom att utnyttja denna www-plats. Andra kan undersökas på plats, med måttband, stoppur och anteckningsbok. Kanske kan grupper om 4-6 elever få ansvar för att studera ett par attraktioner lite närmare och presentera resultatet för klassen efteråt. Du kan också välja ett par attraktioner för för hela klassen att undersöka gemensamt.