lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Attraktioner

I denna mapp finns uppgifter till flera av Lisebergs attraktioner. 

Förslag till upplägg av klassbesök: Dela upp klassen i grupper med 3-6 elever i varje som får 2-3 attraktioner att studera närmare. Under en fysikdag kan du använda ett blad där ansvarig lärare kan stämpla eller stansa hål när eleverna har diskuterat sina observationer.

Komplettera attraktionerna med Kristallsalongen och/eller något av lyckohjulen eller tärningsspel. Du kan också  ladda ned blad för att låta eleverna gissa vilka accelerometergrafer som hör till vilka attraktioner, eller svara på tipsfrågor.

Ytterligare uppgifter till Lisebergs attraktioner finns på Slagkrafts sidor om olika attraktioner. Där kan du också ladda ned accelerometerdata till de flesta attraktionerna om du vill låta eleverna arbeta själva med befintliga datafiler. För nyare mobiltelefoner kan appen SensorLog resp. Physics Toolbox Suite (Roller coaster physics) vara användbar för att ta upp egna data. (Telefonen måste förvaras i stängd ficka under åkturen.) Rotationsdata är intressanta att samla in i t.ex. i Hang Hai, Kaffekoppen, Lilla Lots,  Spin Rock och Uppswinget. (Kanske också under själva Heartline Roll.) Läs mer om att använda telefonen som mätinstrument.

Läs mer på Lärarsidan.