lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fysik i AeroSpin

Hur ska vingarna lutas?

Vilken vinkel, φ, skall vingarna lutas för att ge störst effekt?

Ytan som möter luften ökar med sin(φ) för vinkeln. Kraften från luften på ett liten yta är också proportionell mot sin(φ), medan kraftens bidrag till vridmomentet runt x-axeln dessutom är proportionellt mot cos(φ). 

Vridmomentet blir då proportionellt mot sin2φ cos φ.

För att hitta den vinkel som ger störst vridmoment kan vi söka maximum, t.ex. med hjälp av Wolfram Alpha, vilket ger en vinkel omkring 55°. Så mycket kan man inte vinkla vingarna.