lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Höjdskräcken

  • Hissen går upp under 20-25 sekunder med ganska jämn hastighet till toppen 60 m upp. Hur tung är man under denna del av färden?
  • Högst upp har man cirka 7-10 sekunder på sig att njuta av utsikten 100 m över havet. Om du väljer den västra sidan kan du se ut till havs (vid klart väder). Hur långt är det till Horisonten? Kan man se Danmark?
  • Nedfärden startar med ett "nedskjut". Man upplever -1g, dvs. ungefär som att hänga stilla upp och ned. Vilken acceleration har man under denna del av färden?
  • Nedfärden avslutas med en inbromsning upp med tryckluft, och ett par extra studsar upp och ned, på samma sätt som i Uppskjutet. Man utsätts då för omkring cirka 4g - hur stor är accelerationen då?
  • Finns det någon del av färden då man är tyngdlös?
  • Grafen visar accelerometerdata för turen. Gör en skiss över hastighet och höjd, hastighet som funktion av tiden och markera de olika momenten. Till din hjälp kan du klicka på grafen för att få fler detaljer. Du kan också ladda ned datafilen.