lu.se

Denna sida på svenska This page in English

HangHai

Hanghai, från italienska Zamperla är som en stor pendel. (I stället för kedjorna i en gunga löper plattan i en cirkulär rälsvagga.)

  • Spårets krökningsradie: R=20.0 m  
  • Största utslagsvinkel är 60°
  • Plattans diameter är D=9.0 m.
  • Plattan roterar 9.5 varv/minut

Några uppgifter som kan göras före besöket.

  • Hur lång tid bör det ta för plattan att gunga fram och tillbaka? (Använd formeln för en pendels svängningstid)
  • Hur högt upp är plattan när den kommit upp till 60°?
  • Vilka krafter verkar på den som åker under turens olika delar?
  • Hur stor är centripetalaccelerationen på grund av själva plattans rotation?

Figuren längre ned på sidan visar accelerometerdata för attraktionen. (Värden för höjden har erhållits från en mätning av lufttrycket.) Du kan själv läsa in och bearbeta data från mätningen. (Data kan också läsas in i kalkylprogram.) Under grafen finns lite fler beräkningsuppgifter.

På plats mäter ni naturligtvis svängningstiden och jämför med det ni beräknat. Fundera också på om det kan spela någon roll var man sitter.  (Läs mer!)

Accelerometergraf från HangHai