lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Accelerationszon 2

Den andra accelerationszonen är 69.5 m lång, lutar 9.7°, slutar på höjden 42.4 m och ger tåget en fart 23.5 m/s.

  • Hur lång tid borde tåget, som är 12.5 m långt, behöva för att passera en punkt i slutet av accelerationszonen?

På väg upp:

  • Mellan stolpe 131 och 133 färdas tåget ca 8 m medan spårets lutning uppåt går från 24.5° till 59.5°. Använd denna information för att uppskatta spårets krökningsradie.
  • Utgå från angivna höjder för att uppskatta tågets fart vid stolpe 132.
  • Kombinera resultaten för att beräkna centripetalaccelerationen.
  • Vilka krafter verkar på en person i mitten av tåget när hen passerar stolpe 132 där spåret lutar ca 41.5°?

Högst upp:

  • Vilken fart förväntar man sig sedan högst upp i "Top Hat" som är 68.1 m hög?
  • Hur lång tid bör tåget behöva för att passera högsta punkten? Stämmer det med tiden i filmen?

Om du vill arbeta med videoanalys kan du ladda ner filmen från http://tivoli.fysik.org/fileadmin/tivolifysik/Liseberg/helix/Helix_Launch2.mp4

StolpeSträcka(m)Höjd(m)Lutning
129   (855) 42.2 -9.7°
131 +10.58 44.7-24.5
133

 + 8.08

 51.0-59.5
135 63.0-62.1
 + 13.14 68.10
136 63.6 54.1