lu.se

Denna sida på svenska This page in English

På väg mot längsta fallet, 25 m

Efter Top Hat, åker Helix tåget över ett stort krön och nedför den längsta backen, ner i dalen 25 m längre ned . 

  • Efter andra accelerationszonen hade tåget farten 23.5 m/s  på höjden 42.4 m. Använd dessa data för att uppskatta farten över stora krönet (56.5m)
  • Hur fort väntar du att tåget ska åka i botten av dalen (31.3m)?
  • Hur fort åker tåget över krönet? Tag tid i filmen och utnyttja att tåget är 12.5 m långt,

Ladda ned för videoanalys: http://tivoli.fysik.org/fileadmin/tivolifysik/Liseberg/helix/after_top_hat.m4v