lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Helix

I Helix' helix passeras berg- och dalbanans lägsta punkt, 17.1 m.  Den kommer strax före den andra accelerationszonen.

  • Hur snabbt åker tåget där? (Tåget är 12.5 m långt - hur lång tid tar det för tåget att passera?)
  • Efter första accelerationszonen hade tåget farten 21.3 m/s på höjden 36.7m. 
  • Hur snabbt skulle man förväntat dig att tåget skulle gå i lägsta punkten om summan av lägesenergi och rörelseenergi skulle varit oförändrad?
  • Hur mycket energi har gått "förlorad", (dvs omvandlats till värme)? Energiförlusten kan uttryckas i höjd.
  • Tåget har gått ca 480 m efter första accelerationszonen. Hur många cm i höjd har tåget förlorat per meter spår?
  • Filmen var från en kall dag. Om det varit varmare och tåget bara hade förlorat 2 cm höjd per meter spår, hur snabbt hade tåget gått?