lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fysikdag - förslag på undersökningar

Arbetsblad för Helix.

Helix öppnar inte förrän parken öppna för allmänheten. Eftersom Helix är en stor attraktion med många inversioner och det redan finns mätdata (vagn 2, 6 och 9 från samma tåg) föreslår vi att eleverna inte själva gör mätningar använder tidigare data eller grafer om de vill arbeta med Helix. Undersökningarna på själva fysikdagen bör fokusera på någon del av turen, med foto, film, tidtagning och gärna koppling till tidigare mätdata. Från stigen som går ned till höger från mitten av rulltrappan ser man ganska fint hur tåget rullar ut från stationen och fram till den första LSM-raksträckan. Man kan också t.ex. titta närmare på Pretzel-loopen, den höga inverterade TopHat som kommer efter andra LSM-sträckan, eller den stora 25-puckeln direkt efter. Från filmer kan man, t.ex., jämföra farten för tåget när olika delar av åker över högsta punkten, och fundera över skillnader i åkupplevelse.

Mer detaljer om olika element finns i listan i vänsterspalten.