lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Inverterad Top Hat

Direkt efter den andra utskjutningen följer spårets högsta punkt i en "inverterad Top Hat". Tåget lämnar utskjutningen strax efter stolpe 129, med farten 23.5m/s på höjden 42.4m.

Först böjer spåret av uppåt (stolpe 130-134) och sedan går tåget på undersidan av spåret genom översta delen av spåret (135-136). (Se också tabell med data för stolparna)

Över högsta punkten

  • Mellan stolpe 135 och 136 färdas tåget ca 13.1 m medan spårets lutning uppåt går från 62.1° uppförsbacke till 63.6° nedförsbacke. Om du approximerar spåret med en cirkelbåge kan du uppskatta krökningsradien. Hur stor blir den?
  • Om spårets högsta punkt ligger på 68.1m, hur fort går tåget då?
  • Kombinera resultaten för att beräkna centripetalaccelerationen i högsta punkten.
  • Vilka krafter verkar på en person med massa, m, som passerar toppen? Rita kraftfigur!

Mer att fundera över

  • Spelar det någon roll för beräkningarna att tåget går under spåret i högsta punkten?
  • Kommer man någon gång att vara tyngdlös under denna del av turen?
  • Tågets längd gör att tågets tyngdpunkt ligger lite under spåret i högsta punkten. Hur mycket snabbare åker tåget på grund av detta? (Hur stor effekten är beror på kvoten mellan tågets längd, L=12.5 m, och spårets krökningsradie, R.  
  • Tågets längd leder också till lite annorlunda upplevelse beroende på var man sitter i tåget. Hur stor blir skillnaden i acceleration i högsta punkten beroende på var man sitter?
  • (Läs mer)
  • (Läs också om Top Hat i Kanonen