lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Pucklar och tyngdlöshet

Direkt efter den första utskjutningen (accelerationszonen) åker tåget upp i en puckel (alldeles vill vänster om Lisebergstornet/AtmosFear) som går över i en korkskruv och fortsätter in i en "airtime hump" över rulltrappan upp till stationen. 

Efter den andra accelerationszonen följer en "Inverterad top hat" och sedan ytterligare en ännu större "airtime hump" över Lisebergbanans "uppdrag". Utdragen ur ritningarna visar höjdkurvan för spåret. Se bilder från monteringen!

På denna sida tittar vi lite närmare på några punkter där man möjligen kan vara tyngdlös. Det kan finnas andra.

(Filmer

Airtime hump 1

För denna airtime hump, som också syns i topp-bilden, är den översta spårdelen mellan stolparna 14.55 m lång. Den börjar där spåret lutar 21.5° uppåt och slutar där spåret lutar 4.8° nedåt. Med hjälp av vinkelskillnaden kan du uppskatta krökningsradien. På samma sätt som för korkskruven kan man eventuellt välja att bara titta på den kortaste spårdelen intill högsta punkten.

  • Hur fort går tåget över högsta punkten a denna del (46.41 m)?
  • Kombinera farten med krökningsradie för att beräkna accelerationen i högsta punkten.
  • Rita ett frikroppsdiagram för en person i tåget.
  • Hur stor blir kraften från tåget på personen? I vilken riktning verkar kraften? 

Airtime hump nr 3

För denna airtime hump (efter den inverterade Top Hat) är den översta spårdelen mellan stolparna 16.5 m lång. Den börjar där spåret lutar 35.6° uppåt och slutar där spåret lutar 11.7° nedåt. Med hjälp av vinkelskillnaden kan du uppskatta krökningsradien. Man kan eventuellt välja att bara titta på den kortaste spårdelen intill högsta punkten för att få ett bättre värde.

  • Tåget har lämnat den andra accelerationszonen med en fart 23.5m/s på höjden 42.4 m. Hur fort går tåget över högsta punkten av denna del (56.5 m)? 
  • Kombinera farten med krökningsradie för att beräkna accelerationen i högsta punkten.
  • Rita ett frikroppsdiagram för en person i tåget.
  • Hur stor blir kraften från tåget på personen? I vilken riktning verkar kraften? 

Efter denna puckel åker tåget ned i en dal där spåret under 5.43 m ändrar vinkel från 11.8° nedåt till 0.4° uppåt. Lägsta punkten ligger på 31.3m. Vilka slutsatser kan du dra från detta? 

(Preliminära beräkningar)