lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Representationer av rörelsen i Hissningen

Studs - 0.4 sekunder mellan bilderna

Studs, med läget markerat för varje bild

 

Studs med läget markerat för varje bild och koordinatsystem inlagt

 

Studs i koordinatsystem, läge och ändring i läge

Höjd, ändring i höjd, och ändring av ändring.

Normalkraft på kroppen under studsens olika delar

Höjd, hastighet, acceleration under två studsar

Höjd, hastighet och normalkraft/kg. Accelerationen fås genom att subtrahera g från normalkraften/kg. Hastighet och höjd har tagits fram genom numerisk integrering av mätdata för accelerationen.