lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lilla Lots

  • Antalet sittplatser: 24
  • Maxhöjd 5 m
  • Rotation: 11 varv/minut
  • Spårets krökningsradie 11.5 meter

Före besöket

  • Båten kan se som en pendel med samma längd som krökningsradien. Hur lång tid kan man då förvänta sig att det skall ta för båten att gunga fram och tillbaka (dvs hur lång är en period)?
  • Hur snabbt passerar båten nedersta punkten? (Använd radie och vinkel för att uppskatta höjdskillnaden)
  • Hur stor blir centripetalaccelerationen längst ned?
  • Vilka krafter verkar på den som åker i högsta punkten? Längst ned? Rita frikroppsdiagram och försök rita alla krafter i samma skala.

Mätningar på Liseberg