lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lisebergbanan, över FlumeRide

Lisebergbanans tåg dras först upp till 65 meters höjd. Efter  920.6 m passerar spåret över FlumeRide. Tåget är då på höjden 36.2m.

 • Hur fort skulle tåget gå över FlumeRide om det inte hade förlorat någon energi?
 • När du är på Liseberg: Använd telefonens stoppur för att mäta hur lång tid tar det för tåget att passera krönet. Upprepa några gånger och beräkna medelvärdet, T.

   

  _______ _______ _______ _______ _______ _______

 • Tåget är L = 14m långt. Dela med resultatet från din mätning för att beräkna farten,
   
  v = L/T ≈ ___________ m/s.
 • Spåret över FlumeRide kan beskrivas som en del av en cirkel med radien r = 20m. Beräkna centripetalaccelerationen:
   
  v2/r ≈ __________ m/s2
 • Om centripetalaccelerationen är precis lika stor som tyngdaccelerationen, g ≈ 9.8 m/s2 så är det bara tyngdkraften som verkar på dig. (Det är då man upplever tyngdlöshet.) Rita ett frikroppsdiagram över de krafter som verkar på dig när du åker över krönet för den fart du mätt upp.
 • Spelar det någon roll var man sitter i tåget? Viken/vilka vagnar går snabbast över krönet? Kan du känna skillnad på åkturen när du åker i mitten eller någon vagnarna längre fram eller bak i tåget?
 • Läs mer om acceleration och krafter i berg- och dalbanor